Vejby-Tisvilde Fodbold har ordinær generalforsamling LØRDAG 22. FEBRUAR KL.10.00 i Tisvilde Idrætshus, Tisvilde Bygade 35.

Dagsorden ifølge lovene: Kom og hør om året der er gået og om fremtidsplanerne og giv dit bidrag til udviklingen. Vi skal også kåre årets fodboldleder. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest otte dage før.

Bestyrelsen VTF

Formand Niels Jørgen Larsen, får her overrakt Erik Asmunds rejselegat, ved DBU Sjællands årlige delegeretmøde i Ringsted d. 1-2-2020. En meget velfortjent pris til vores Formand. Stort tillykke til ham.
Driblr