top of page

Samværsreglement

VEJBY-TISVILDE FODBOLD

 

Samvær, velfærd og fair play

Med disse retningslinier vil Vejby-Tisvilde Fodbold gerne signalere, hvordan vi i fællesskab

bør optræde, så VTF er et godt, trygt og udviklende sted at være, både for idrætsudøvere, forældre, trænere og ledere.

 

Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Også til modstandere, dommere og gæster - på og udenfor banen. Vi kæmper for sejr, men accepterer et nederlag. Vi tager godt imod gæsterne og sender dem godt hjem igen på samme måde, som vi også gerne vil behandles på udebane.

Hvis trænere/ledere eller forældre ser eller hører noget, der kan virke provokerende eller stødende på andre, bør de sige fra og tilkendegive, at det ikke accepteres i foreningen.

 

Det er vigtigt, at forældrene engagerer sig mest muligt i deres børns idrætsliv. Ikke for at pace det enkelte barn, men for at sikre, at han/hun trives godt med kammeraterne og lederne. Og for at støtte op om holdet og klubben til kampe og evt. træning. På sidelinjen bakker vi op om hele holdet, ikke kun egne børn. Forældre hjælper med opgaver som kørsel, tøjvask, dommer- eller holdledertjans, kioskpasning m.v.

 

Vore trænere og ledere er engagerede og optaget af, at holdene fungerer som hold og at klubbens børn og unge trives og udvikles til ”hele mennesker”. Der kan trøstes, opmuntres og roses, også med naturlig fysisk kontakt.

 

Trænere/ledere skal ikke have eneansvaret for et hold. Det ideelle team er to trænere plus holdleder(e). I forbindelse med ture/stævner el. lign. er der altid mindst to voksne med.

Pigehold bør altid have en kvindelig leder med.

 

Vi går ikke i det modsatte køns omklædningsrum. I omklædningsrum må ikke fotograferes med mobiltelefoner o.lign. Vi er opmærksom på at stoppe alle former for mobning.

 

Trænere/ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem. Holder man arrangementer for børnene udenfor klubregi er afdelingsleder/bestyrelsesrepræsentant orienteret.

 

Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre,

skal han/hun kontakte afdelingsformand eller en anden fra bestyrelsen. Derved får eventuelle fejlagtige misforståelser eller rygter ikke lov til at sprede sig. Alle har pligt til at gå til afdelingsformanden eller bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Afdelingsformanden eller bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem.

 

Børneattest:

VTF indhenter børneattest på alle, der i foreningsøjemed har med børn og unge at gøre.

Børneattester skal indhentes inden ansættelse for de, som skal have direkte og vedvarende

kontakt med børn og unge under 15 år. Afdelingsformanden/bestyrelsen har ansvaret for, at dette

foretages.

 

Alkohol:

VTF følger den gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol. Trænere/ledere for børne- og ungdomshold drikker ikke alkohol i klubben før eller under en kamp eller træning.

 

Rygning:

Der må ikke ryges indendørs nogen steder. Ved rygning på udendørsarealerne tages hensyn til børn

og ikke-rygere. Trænere/ledere bør helt undlade at ryge, når de er omkring børnene.

 

Euforiserende stoffer:

Indtagelse og i særdeleshed salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark.

Vi vil derfor på ingen måde acceptere, at idrætsudøvere, trænere eller ledere indtager eller er

påvirket af euforiserende stoffer ved foreningens arrangementer.

 

Doping:

Doping accepteres ikke. I tilfælde af, at en idrætsudøver, træner eller leder indtager

en eller anden form for doping, vil det betyde øjeblikkelig bortvisning og karantæne i henhold til DIFs regler.

 

Bestyrelsen VTF

udarbejdet januar 2013

.

bottom of page